اتصالات

لوله بدون درز

لوله‌های بدون درز (مانیسمان) seamless pipe : لوله های بدون درز به صورت اکسترودینگ توسط قالب‌های مختلف تولید می‌شود. اصولا…

بیشتر